Ugrás a fő tartalomra

9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 8-10.


+36-20-250-2313

Projektek


GINOP-6.2.3-17-2017-00029

 

A projekt azonosító száma:

GINOP-6.2.3-17-2017-00029

A kedvezményezett neve:

Vas Megyei Szakképzési Centrum

A projekt címe:

A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése

A szerződött támogatás összege:

549.049.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt megvalósítási időszaka: 36 hónap

2018.01.01- 2020.12.31.

 

 

A Vas Megyei Szakképzési Centrum a GINOP-6.2.3-2017-00029 azonosító számú pályázat keretében szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztésére nyert támogatást. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott, vissza nem térítendő támogatás összege 549,05 millió forint, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100%-a. A beruházás az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, a Széchenyi 2020 program keretében. A projekt megvalósulási időszakának kezdete 2018. január 01. 

A projektben szereplő 8 tagintézmény:

 • VMSZC Eötvös Loránd Szakképző Iskola
 • VMSZC Hefele Menyhért Szakképző Iskola
 • VMSZC Nádasdy Tamás Technikum és Kollégium
 • VMSZC Rázsó Imre Technikum
 • VMSZC III. Béla Technikum
 • VMSZC Puskás Szakképző Iskola és Kollégium
 • VMSZC Gépipari és Informatikai Technikum
 • VMSZC Savaria Technikum és Kollégium

A program kiemelt célja a végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel. A projekt megvalósítása során a lemorzsolódással veszélyeztetett diákokat kiscsoportos - 4-6 fős – foglalkoztatások keretén belül szeretné segíteni a tanulói készségek és képességek egyéni igényeken alapuló fejlesztéséhez. A fejlesztés várható hatása a tanulók végzettség nélküli iskolaelhagyásának csökkentése, azaz a szakképesítés megszerzése. A projekt időtartama alatt megvalósuló pedagógus továbbképzésekkel a Szakképzési Centrum lehetőséget biztosít pedagógusai számára a lemorzsolódást csökkentő oktatói, nevelői módszerek elsajátításra, az átlagosnál felkészültebb, szakmailag és módszertanilag befogadóbb, nyitottabb, rugalmasabb pedagógiai attitűd fejlesztésére. Ezeken felül drogprevenciós, egészség-megőrző, mentálhigiénés, felvilágosító, valamint intézményi szintű pályaorientációs tevékenységek bevezetését végzik el. A szabadidő hasznos eltöltését támogató, iskolai kötődést motiváló, tanulást támogató programokat szerveznek. Vállalkozói készség fejlesztését támogató tevékenységeket valósítanak meg. Az iskolai közösségépítést, tehetséggondozást és hátránykompenzációt szolgáló tevékenységek biztosításához kollégiumainkban közösségi terek kialakítására kerül sor. Ezen célok elérésével és intézkedések hatása által fogják csökkenteni azoknak a számát, akiknek középfokú végzettség nélkül szűnik meg a tanulói jogviszonyuk.

További információ:

Nagy Zsanett projektmenedzser

nagy.zsanett@vmszc.hu

 

 

A projekt hírei és dokumentumai a következő linken találhatók meg: https://info.vmszc.hu/projekt.php?ID=1

 

 

Szakmai eredmények és eszközfejlesztések a projektben

Sikeresen zárult a Szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése című, GINOP-6.2.3-17-2017-00029 azonosítószámú, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céllal megvalósult projekt a Vas Megyei Szakképzési Centrum 8 iskolájában. Az 549,05 millió forintos vissza nem terítendő európai uniós támogatásból a korai iskolaelhagyás megelőzésének és a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférésnek az ösztönzését segítő programok és tevékenységek valósultak meg. Továbbá a támogatásnak köszönhetően nagy értékben eszközbeszerzést is sikerült végrehajtani.

A szakképzésben tanulók végzettség nélküli elhagyásának csökkentése és az alapkészségek fejlesztésének támogatása projektcél sikeresen teljesült a Vas Megyei Szakképzési Centrum (VMSZC) fejlesztésébe bevont

 • VMSZC Eötvös Loránd Szakképző Iskola (Celldömölk)
 • VMSZC Gépipari és Informatikai Technikum (Szombathely)
 • VMSZC Hefele Menyhért Szakképző Iskola (Szombathely)
 • VMSZC III. Béla Technikum (Szentgotthárd)
 • VMSZC Nádasdy Tamás Technikum és Kollégium (Csepreg)
 • VMSZC Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégium (Szombathely)
 • VMSZC Rázsó Imre Technikum (Körmend)
 • VMSZC Savaria Technikum és Kollégium (Szombathely)

iskoláiban.

A projekt megvalósításának ideje alatt 40 tanulócsoport működött, amelynek keretében a tanárok alapkompetencia és tanulási képességek fejlesztésével támogatták a csoportokba bevont tanulók tanulmányi eredményeinek javulását. Összesen 306 fő fordult meg az alapkompetencia fejlesztő csoportokban, melyből 100 fő mentorált is volt. A munkaerő-piacra történő felkészítést segítve vállalkozóvá válás és az életpálya-építést szolgáló tréningeken vettek részt az iskolák tanulói. A jó iskolai légkör kialakítását, a sikeres együttműködést, szabadidős élményekkel, különböző színes programokon való részvétellel biztosítottuk.

Nagy hangsúlyt kapott az oktatók szemléletváltásának elősegítése az egyéni bánásmód és egyéni foglalkozások tekintetében. Akkreditált pedagógus-továbbképzéseken összesen 141 fő vett részt, melyek a személyiségfejlesztés, készségfejlesztés, tehetséggondozás, digitális oktatás és tanulási környezet kialakítását támogató készségfejlesztések, a pályaorientáció és tehetségazonosítás, tehetséggondozás tématerületekre irányultak.

A diákok alap-kompetenciáinak megerősítése, az iskolai teljesítmény növelése, valamint a szakképzés eredményesebbé tétele a megvalósításban közreműködő oktatók és szakemberek bevonásával lett eredményes.

A projekt egyik kiemelkedő eredménye a Digitális Közösségi Alkotóműhely kialakítása, mely élményközpontú tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, pályaorientációs tevékenységek megtartására nyújt lehetőséget.

A támogatás mértéke lehetővé tette az informatikai eszközpark (asztali számítógépek, laptopok, tabletek, raspberryk, interaktív monitor, LEGO robot) bővítését és a kollégiumi közösségi térek fejlesztését, játékok (csocsó asztal, ping-pong asztal, házimozi) és bútorok vásárlásával.

Eszköz- és infrastruktúrafejlesztés keretében a pedagógiai munka szakmai megvalósításához, a programozási ismeretek fejlesztését célzó pedagógiai programok megvalósításához asztali PC-t, laptopokat, Tableteket szereztünk be.

Számszerűsítve a projekt keretében az alábbi eszközök megvásárlására nyílt lehetőség:

 •  Irodabútorok (14-14 db szék, íróasztal és íróasztal kiegészítő negyedcikk , konténer, 7-7 db zárható szekrény, polcos szekrény, vegyes szekrény, 1 db  tárgyalóasztal és 8 db tárgyalószék) beszerzése  a projektiroda kialakításához és berendezéséhez, valamint a szakmai megvalósításban résztvevők fogadásához.
 • Egyéb bútorokat is sikerült beszereznünk: klubfoteleket, üvegajtós zárhatólaplábas számítógépasztalokat, tárgyalóasztalokat, tárgyalószékeket, ülőgarnitúrákat stb., amelyek a három kollégiumban kialakított közösségi terekben kaptak helyet.
 • A bútorokon kívül 6 db csocsó asztal, 1 db léghoki, 1 db billiárdasztal, 1 db beltéri és 2 db kültéri pingpong asztal, valamint összesen 6 db televízió, 6 db házimozi rendszer, 9 notebook került a közösségi terekbe.
 • A szakmai megvalósítók részére 7 db okostelefont, 1 db  multifunkciós nyomtatót vásároltunk.
 • Az intézménybe és a klubszobákba 15 db projektor került (a tanulócsoportok működtetéséhez 8 db az iskolák részére, 1 db a centrum projektirodájába a szakmai munkatársak részére, 6 db a közösségi terek felszereléséhez, minden klubszobába 1 db).
 • A szervezeti egységeinkbe és a DKA laborba 8 db interaktív monitor került elhelyezésre. Az Alkotótérbe a szakmák bemutatására alkalmas gépparkon túl (pl,: forrasztóállomás, 3D nyomtató, 3D szkenner, CNC marógép, lézervágó és gravírozó, varrógép, varró-, és hímzőgép, faipari kéziszerszámok ,fémmegmunkáló kisgépek, fémmegmunkáló kéziszerszámok és mérő műszerek) 12 db laptop került.
 • A Lego robot és Geomatech pedagógiai módszerek alkalmazásához, az okostantermek felszereléséhez és a tanulócsoportok sikeres működtetéséhez 165 db asztali számítógép (tartozékokkal, monitorral, operációs rendszerrel) és 166 db táblagép áll rendelkezésre. A nyolc intézményünkbe a projekt keretében átlagosan 20-21 db PC-t és Tabletet biztosítottunk.
 • Tanulócsoportok mentorálásával foglalkozó dolgozók a 12 db laptopot kaptak.
 • Az intézményhez 6 db "LEGO Education Mindstorms EV3 robot készlet került kiszállításra.

A catolt fli-ok között megtalálhatók a következő dokumentumok:

 • Sajtóközlemény_2020_12_10. pdf
 • Záró_kiadvány_GINOP623-17-2017-00029.pdf
 • Zárótanulmány_melléklettel_GINOP623-17-2017-00029.pdf

Az alábbi tanulmányok a Vas Megyei Szakképzési Centrumban (9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 8-10.) megtekinthetők:

 • „Látni és Láttatni önmagunkat és a világot”,- középiskolai korosztállyal foglalkozó pedagógusok, tanulókkal való munkáját segítő képzési anyag
 • Cselekvési terv felülvizsgálata,- a megvalósítás szöveges értékelése
 • A Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum oktatási intézményeinek főbb jellemzői, céges kapcsolataik, hálótérképük 2019.

GALÉRIA

Képgaléria

Asztali_sztg_Hefele_15db.jpg
Tábor.jpg
Tanulócsoport foglalkozás.jpg

GINOP-6.2.3-17-2017-00029


Csatolt fájlok

Sajtóközlemény_2020_12_10.pdf

Letöltés

Zárótanulmány_GINOP623-17-2017-00029.pdf

Letöltés

Záró_kiadvány_GINOP623-17-2017-00029.pdf

Letöltés


KIMIKK

  • SZC logo fehér
  • Vas Vármegyei Szakképzési Centrum

   9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 8-10.

  • Telefon: +36-20-250-2313

   E-mail: info@vmszc.hu

   OM azonosító: 203062

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E/2020/000175


  2024Vas Vármegyei Szakképzési Centrum