EU logo
logo Hírek Iskolák Vizsgaközpont Kapcsolat

Pedagógiai munkatárs (gyógypedagógiai asszisztens szakmairány)

Szakma száma:

Ágazat: Pedagógia

Megnevezés
IV. Pedagógia ágazat – Pedagógiai munkatárs – (a szakmairány megnevezésével) Gyógypedagógiai asszisztens szakmairány, érettségi utáni 2 éves képzés vagy 9-13. osztály a szakgimnáziumokban.

Kapcsolódó kimenet: Dajka részszakképesítés

Leírás
A gyógypedagógiai asszisztens munkáját bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékkal élők intézményeiben végzi.

Kompetenciaelvárás
A Gyógypedagógiai asszisztens munkáját fogyatékkal élő, sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási hátrányokkal bíró gyermekekkel szakember/szaktanár iránymutatása mellett végzi. Részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. A gyógypedagógus/konduktor/pszichológus útmutatásai alapján ellátja az egyes sajátos nevelési igény- specifikus, fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Felügyeli, kíséri tanulókat vagy csoportokat, gondozási feladatokat végez, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, közösen végezhető munkatevékenységekben. Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének előkészítésében, szervezésében, segít a lebonyolításban.

A szakképesítéssel rendelkező:
Jellemzően közalkalmazottként a köznevelés intézményeiben foglalkoztatott munkatárs.
Ismeri a gyermeki személyiség legfontosabb jegyeit, pedagógus irányítása mellett a nevelést, oktatást segítő tevékenységet végez.
Gyermekszeretet, jó együttműködési képesség, csapatmunka, ápolt megjelenés jellemzi.
A szakképesítéssel rendelkező jó szövegértéssel, kommunikációs készséggel tiszta magyar beszéddel képes adekvát kommunikációra, információk gyűjtésére, empátiára, toleranciára, gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására, a szabadidős tevékenységek, munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására, differenciált bánásmódra, a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére,  a felelős szaktanár/szakember által kijelölt feladatok végrehajtására.
Ajánlott minden fiatal számára, aki képes azon gyermekekkel való nevelő, oktató munkában aktívan részt venni, akik az átlag képességű gyermekektől valamilyen szempont(ok) miatt eltér(nek), így ezzel vállalják az egyéni fejlesztéshez kapcsolódó, az egységes neveléstől eltérő feladatokat.

Melyik iskolában oktatjuk?

 • Vas Megyei SZC Oladi Technikum

 • Vissza az előző oldalra


  Kapcsolat

  Vas Megyei Szakképzési Centrum
  9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 8-10.
  E-mail: [javascript protected email address]
  Hivatali kapu: VMSZC (KRID: 564409718)
  Telefon: +36-20-250-2313

  OM azonosító: 203062
  Felnőttképzési engedély: E-001302/2015 és E/2020/000175


  Főigazgató:
  Rettegi Attila

  Kancellár:
  Szentgyörgyvári Róbert

  térkép