EU logo
logo Hírek Iskolák Kapcsolat

Aktuális előadások, hasznos módszertani műhelymunkák a lemorzsolódás csökkentés érdekében

fotó

Retteginé Kajtár Éva szakmai vezető
2020-01-19 20:21:08

A Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum GINOP-6.2.3-17-2017-00039 projektjének III. workshopját 2020. január 15-én 13 órától rendeztük meg a Szakképzési Centrum Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában. 

A workshop keretében a korábbi  workshopokhoz kapcsolódva további szakmai segítséget kívántunk nyújtani a projektben résztvevő  és az érintett tagintézményekben dolgozó  más pedagógusok számára a korai iskolaelhagyás megelőzésében a gyakorlati munkát segítő előadásokkal és műhelymunkákkal. Az előadásokon az okostelefon és közösségi oldal használat és a tanulmányi eredmény összefüggéseiről következményeiről, valamint egyes tantárgyak tanulási nehézségeinek elméleti hátteréről hallhattak új információkat az érdeklődők, majd kilenc szekcióban műhelymunka következett. A műhelymunkákon tehetséggondozás, tanórai koncentráció, tanulásmódszertani témák mellett újabb szakmódszertani eljárásokat ismerhettek meg a kollégák pszichológusok, kutatótanár és szaktanácsadók vezetésével. A rendezvény előkészítéséhez és lebonyolításához a zalaegerszegi Pedagógiai és Oktatási Központ jelentős támogatást nyújtott.

A rendezvényt Rettegi Attila, a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum főigazgatója nyitotta meg. Áttekintette a projekt célkitűzéseit, jelenlegi helyzetét. Külön kiemelte, hogy a lemorzsolódás csökkentésében a tagiskolák messze az elvárt eredményen felül teljesítenek. 

Az első előadást Simon Adél Csenge a PTE BTK Pszichológia Intézet MA II. évfolyam hallgatója Kriszbacher Ildikó ösztöndíjat nyert kutatását mutatta be Az okostelefon és közösségi oldal használatának kapcsolata a tanulmányi eredménnyel, a Facebook féltékenységgel, és a párkapcsolati státusz szerinti megoszlása serdülőknél címmel. Az elméleti áttekintés után bemutatta hipotéziseit, a két iskolában végzett vizsgálatot, annak eredményeit. Olyan fogalmakat pontosított, mint az okos eszköz, közösségi oldal, Facebook féltékenység. Számunkra talán legfontosabb vizsgálati eredménye, hogy megerősítést nyert a túlzott okostelefon és közösségi oldal használat negatív korrelációja a tanulmányi eredményekkel. Fontos, a jövő generációkra vonatkozó gondolata, hogy „nagy hangsúlyt kell fektetni az okostelefon és a közösségi oldalak fontosságának kutatására a serdülőkorban, mert tendenciálisan megfigyelhető az egyre fokozódó használatuk és az ebből kialakuló pszichológiai problémák számának növekedése.”

Ezt követően Simonné Janzsó Tünde gyógypedagógus, mentálhigiénés szakember A szakmai elméleti és a humán tantárgyak tanulási nehézségeinek háttere címmel tartott előadást az előző témához is kapcsolódva. Elmondta, hogy a matematika, történelem és a szakmai elméleti tárgyak, a biológia, kémia, fizika, földrajz tanulása ugyancsak súlyos problémákat okoz tanulóink számára, mert nem rendelkeznek kellően fejlett kognitív struktúrával, ami biztosítja a rájuk zúduló információk gyors felidézését.  Bemutatta a nélkülözhetetlen képességeket (figyelem, emlékezet, felismerő képességek,  észlelési képességek, gondolkodási képességek, nyelvi képességek, stb.), ugyanakkor kiemelte, hogy ezek megfelelő fejlettségének hiányában  a tanulóknak tanulási nehézségei lesznek.  A lemaradó diákok jó része már 3-4. osztályban magatartás zavaros lesz, és nem is akar, nem is képes teljesíteni. A tanulási kudarcok pedig boldogtalan élethez vezethetnek.

Az előadások után  szabad választásuk alapján a kollégák műhelymunkákban beszélhették meg tapasztalataikat, bővíthették módszertani eszköztárukat  9 témában és helyszínen.

Az első szekciót, melynek témája A tehetségazonosítás útjai és a tehetség sokszínűsége volt Pergelné Dr. Remete Eszter PhD pszichológus, egyetemi adjunktus vezette. Elméleti áttekintést adott a szekcióvezető a tehetség fogalmáról, formáiról, összetevőiről, típusairól. A közös munka során hasznos gyakorlati segítséget, segédanyagokat kaptak a résztvevők a tehetség azonosításához, a tehetséggondozás- és fejlesztés tevékenységeihez.

A második szekció a Külső tényezők hatása A tanulók koncentráció képességére is teljesítményére ható külső tényezők témáján dolgozott Dr. Kúti Zsuzsanna PhD kutatótanár vezetésével. A szekcióvezető bemutatott egy kérdőívet a kávé és energiaital fogyasztási szokásokról és egy tesztlapot a koffein tartalmú italok rövid és hosszú távú hatásairól, egy kutatás eredményét ebben a témában, egy frontérzékenységi tesztet. Ezeknek eredményeiről, a tanulókra gyakorolt hatásokról beszélgettek a résztvevők. 

A harmadik szekciót (Tanulási technikák középiskolásoknak II.) Rein Gabriella pszichológus vezette, az előző workshopon megkezdett műhelymunkához kapcsolódott. Ez a műhelymunka olyan tanároknak szólt, akiket érdekel, hogyan tudják fejleszteni diákjaik tanulási technikáit, valamint érdekli őket, hogy mi állhat az iskolai kudarcok hátterében. Ez alkalommal is lehetősége volt a résztvevőknek a tapasztalatcserére, valamint különböző szűrőteszteket és társasjátékokat is kipróbálhattak. 

Módszertani ötletbörze magyar nyelv és irodalom szakos tanároknak címmel zajlott a negyedik szekció munkája. Fábián Éva magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, tantárgy gondozó szaktanácsadó vezetésével egy Dragomán György novellát dolgoztak fel újszerű technikákkal. A pedagógusok alkalmazták például az RJR modell, a szerepháló drámapedagógiai eljárás, a történetpiramis technikákat.

Játékos matematikai képességfejlesztés címmel folyt az ötödik szekció tevékenysége, a szekcióvezető Király Bernadett szaktanácsadó volt. A munkacsoportban felmerült, hogy a  matematika sokaknak nem kedvelt tantárgya. Beszéltek ennek okairól, következményeiről és a változtatás lehetőségeiről, eszközeiről (játékosság, élményszerűségre törekvés, tapasztalatokon alapuló ismeretszerzés, több szempontú megközelítés, életszerű problémák, a hibázás lehetőségének biztosítása, hibakeresés, sikerélmény, változatos tanítási módszerek). A résztvevők megismerhettek számos matematika órán használható játékot is.

A hatodik szekció munkája Workshop on preventing dropout. Workshop a lemorzsolódás megelőzéséről címmel dr. Huszár Attiláné, az angol nyelv szakterület szaktanácsadója irányításával zajlott.

Lehetőségek és gátak a lemorzsolódás megakadályozásában a német nyelv tanítása során témával foglalkozott a hetedik szekció, melyet Szikszainé Pallósi Patrícia magyar-német szakos tanár, szaktanácsadó vezetett. A szekcióvezető elemezte a lemorzsolódás elméleti hátterét, megakadályozásának lehetőségeit, a nyelvtanulás sajátosságait, és gyakorlati példákat mutatott saját tapasztalataiból hatékony tanulási-tanítási módszerekre.

A nyolcadik szekció , melynek vezetését  Varga Hedda vezető szaktanácsadó, középiskolai tanár vállalta, a Motiválás digitálisan és játékosítva a történelem tanításban címmel zajlott. A munkacsoportban foglalkoztak a módszertani váltás szükségességének okaival, a motiváció lehetőségeivel, a játékosítással az értékelésben, ennek módjaival, és modern tanítási módszerekkel.

Érdekességek a természettudományban témával foglalkozott a 9. szekció Stanglné Pintér Márta középiskolai tanár, szaktanácsadó vezetésével. Beszéltek a tevékenységközpontú pedagógiák szükségességéről jellemzőiről, , a kooperatív technikákról, és a projektekről, a  „hétköznapi kémia és fizika” sok érdekességéről, a környezetben lejátszódó folyamatok magyarázatáról, kísérletekről, feladatokról, a tudomány mai eredményeiről.

A program záró részeként állófogadáson oszthatták meg tapasztalataikat a résztvevők.

A workshop a korábbiaknál is jóval több érdeklődőt vonzott, több, mint  135 résztvevő jelent meg.  A szakképzési centrum dolgozóin kívül a zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ és a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is dolgozói is megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt.

Képgaléria

GINOP 6.2.3. (SZOSZSZC)


Vissza az előző oldalraA rovat híreiből

fotó

vmszc.hu
2021-01-18 11:56:43

Projektátadó rendezvény

Projektátadó rendezvény A Vas Megyei Szakképzési Centrum a GINOP-6.2.3-17-2017-00039 azonosítószámú A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése című projektátadó rendezvényére 2021.01.13-án került sor.

GINOP 6.2.3. (SZOSZSZC)

fotó

Retteginé Kajtár Éva szakmai vezető
2020-08-28 20:45:05

Jó gyakorlatok bemutatása, egyes projekttevékenységek összegzése

A Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum GINOP-6.2.3-17-2017-00039 projektjének IV. workshopját 2020. augusztus 27-én 9 órától rendeztük meg a Szakképzési Centrum Oladi Technikumban.

GINOP 6.2.3. (SZOSZSZC)

fotó

Retteginé Kajtár Éva szakmai vezető
2020-01-19 20:21:08

Aktuális előadások, hasznos módszertani műhelymunkák a lemorzsolódás csökkentés érdekében

A Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum GINOP-6.2.3-17-2017-00039 projektjének III. workshopját 2020. január 15-én 13 órától rendeztük meg a Szakképzési Centrum Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában. 

GINOP 6.2.3. (SZOSZSZC)

fotó

vmszc.hu
2019-11-24 07:51:28

Digitális Közösségi Alkotóműhely Sárváron is

Digitális Közösségi Alkotóműhelyt avattunk Sárváron is a Vas Megyei Szakképzési Centrum Barabás György Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában is. A 2019. november 21-én megtartott átadó ünnepségen részt vett Ágh Péter országgyűlési képviselő és Kondora István, Sárvár város polgármestere is.

GINOP 6.2.3. (SZOSZSZC)

fotó

vmszc.hu
2019-10-18 15:19:19

Digitális Közösségi Alkotóműhely Oladon

Október 17-én hivatalosan is megnyitottuk a GINOP-6.2.3-17-2017-00039 azonosító számú projekt keretében kialakított Digitális Közösségi Alkotóműhelyt a Vas Megyei SZC Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában.

GINOP 6.2.3. (SZOSZSZC)Kapcsolat

Vas Megyei Szakképzési Centrum
9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 8-10.
E-mail: [javascript protected email address]
Hivatali kapu: VMSZC (KRID: 564409718)
Telefon: +36-20-250-2313, +36-30-166-0884

OM azonosító: 203062
Felnőttképzési engedély: E/2020/000175


Főigazgató:
Rettegi Attila

Kancellár:
Szentgyörgyvári Róbert

térkép