EU logo
logo Hírek Iskolák Kapcsolat

Digitális munkarend a szakképzésben

fotó

vmszc.hu
2020-03-17 12:54:50

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel az Innovációs és Technológiai Miniszter meghatározta a szakképzésialapfeladat-ellátás rendjét. Ez alapján a szakképzés 2020. március 16. napjától a közismereti és szakmai elméleti ismeretanyag oktatása tekintetében tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre a nappali és esti munkarend (felnőttoktatás) helyett.

Különösen indokolt esetben, amennyiben a tanulónak otthonában nem állnak rendelkezésére a digitális munkarend alkalmazásához szükséges eszközök vagy internet- elérés, és más módon nem megoldható, iskoláink gondoskodnak arról, hogy a tanulók részére munkanapokon biztosított napközbeni felügyelet keretében valamely intézmény eszközeit, internet-elérését legfeljebb 5 fős csoportokban, személyenként külön eszköz biztosításával, a járványügyi előírások – különös tekintettel az eszközök minden használatát követő azonnali fertőtlenítésére – szigorú betartása mellett használhassák.

A szakmai gyakorlati oktatást – a szakma jellegétől és a szükséges eszközöktől függően – lehetőség szerint szerint digitális munkarendben, vagy egyéni felkészüléssel, projektfeladat előírásával szervezzük meg. A 2020. március 15. napját követően esedékes szintvizsgákat elhalasztjuk, iskolai javaslat alapján az összefüggő szakmai gyakorlat kezdetére a tanulók szintvizsga nélkül is tanulószerződést köthetnek.

Amennyiben a duális képzés keretében a gyakorlati képzőhely, a gazdasági kamara, az iskola vagy a tanuló – kiskorú tanuló esetében törvényes képviselője – úgy ítéli meg, hogy a tanulószerződéses tanuló gyakorlati oktatása a képzőhelyen biztonságosan nem megoldható, az iskola és a gyakorlati képzőhely közösen, a 4. és 7. pontban foglaltak alkalmazásával dönt a gyakorlati oktatás halasztásáról, vagy digitális munkarendben történő megszervezéséről. A tanuló a duális képzőhelyen történő gyakorlati oktatásra nem kötelezhető.

Amennyiben a duális képzőhely a továbbiakban is megtartja a gyakorlatot (jelezték képzők, hogy megtartanák) kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbi, járványügyi szempontból elvárt szempontok betartására:
  • az oktatók a helyszínen gondoskodjanak arról, hogy a tanulócsoportok egymástól elkülönítve használják a szociális helyiségeket, és az étkezőt.
  • a gyakorlati munka során gondoskodjanak arról, hogy 1 munkahelyen 1 tanuló tartózkodjon a védőtávolság betartásával.
  • ha a szülő úgy dönt, hogy nem küldi el a tanulót a gyakorlati foglalkozásra, akkor a hiányzás igazoltnak minősül.
  • a termelő területeket a felelős oktató nyilatkoztatja az előírt szabályok betarthatóságáról, betartásáról.
Amennyiben az oktatott szakma jellege és követelményrendszere miatt gyakorlati oktatás digitális munkarendben nem megvalósítható, a közismereti és szakmai elméleti tananyagtartalmak oktatásának átcsoportosításával a szakmai gyakorlati tananyagtartalmak feldolgozását el kell halasztani.

A tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti szakképzésialapfeladat-ellátás rendjének szabályozására eljárásrendet adtunk ki:

A tantermen kívüli digitális oktatás eljárásrendje

Szakképzés


Vissza az előző oldalraA rovat híreiből

fotó

vmszc.hu
2020-03-17 12:54:50

Digitális munkarend a szakképzésben

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel az Innovációs és Technológiai Miniszter meghatározta a szakképzésialapfeladat-ellátás rendjét. Ez alapján a szakképzés 2020. március 16. napjától a közismereti és szakmai elméleti ismeretanyag oktatása tekintetében tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre a nappali és esti munkarend (felnőttoktatás) helyett.

Szakképzés

fotó

vmszc.hu
2019-09-16 10:14:33

Karrierhét

Szeptember 16-től megkezdődnek a Vas Megyei Karrierhét programjai az AGORA–Művelődési és Sportházban.

SzakképzésKapcsolat

Vas Megyei Szakképzési Centrum
9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 8-10.
E-mail: [javascript protected email address]
Hivatali kapu: VMSZC (KRID: 564409718)
Telefon: +36-20-250-2313, +36-30-166-0884

OM azonosító: 203062
Felnőttképzési engedély: E/2020/000175


Főigazgató:
Rettegi Attila

Kancellár:
Szentgyörgyvári Róbert

térkép